De projecten


Wij willen zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden ook voor een betaalbaar bedrag schoon en gezond kunnen koken.

Dat kunnen we mogelijk maken doordat clean cookstoves de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderen, en die besparing in uitstoot is geld waard. De inkomstenbron die deze “carbon credits” bieden is voor ondernemers nodig om clean cookstoves te kunnen verkopen aan gezinnen die weinig te besteden hebben. Zij kunnen zo hun markt vergroten en versterken. Voor een gezin gaat de prijs van een kooktoestel flink omlaag, waardoor die betaalbaar wordt.

Wij verkopen carbon credits uit verschillende projecten, en creëren daarmee de extra inkomstenbron om de markt voor clean cookstoves te vergroten, en de ontwikkeling van nieuwe projecten te stimuleren. De introductie van een cookstove in een huishouden heeft een enorm effect.

In de rij voor een betaalbaar kooktoestel

In Kenia kookt ongeveer 90% van de huishoudens op het platteland op open vuur. Een groot probleem in Kenia door ontbossing. Hierdoor moeten vrouwen op het platteland ver reizen om brandhout te verzamelen, meestal meer dan 15 km in een dag! In dit project zijn de houtovens ontwikkeld in samenwerking met de lokale bevolking. Ook de productie en verkoop van deze houtovens vindt lokaal plaats door heel Kenia. Lokale partners zoals World Vision en Food for the Hungry hebben samen met de bevolking gekeken naar verschillende ontwerpen. De JikoPoa is een van de ontwerpen die lokaal gemaakt en aangepast is aan de behoeften van de Keniaanse families. De houtoven vermindert het brandstofgebruik met 39% en door het financieringsmodel via carbon credits is de houtoven goedkoper en daardoor beter betaalbaar voor arme gezinnen.

Vrouw kookt op clean cookstove in Kenia

In het Indiase Breathing Space Improved Cooking Stoves Programma worden clean cookstoves gedistribueerd ter vervanging van het traditionele koken op open vuur. Vaak lopen vrouwen 3 uur per dag om hout te verzamelen of besteden 1/3 van hun inkomen aan brandstof. De afgelopen 6 jaar hebben onder het programma meer dan 375.000 huishoudens een clean cookstove verkregen. Hierdoor zijn de levens van 1.7 miljoen mensen verbeterd en door een 50% besparing op brandhout voor koken, is ontbossing teruggedrongen.In het Paradigm project in Kenia is er een speciale houtoven ontwikkeld en gedistribueerd ter vervanging van het traditionele koken op open vuur. Deze houtoven gebruikt veel minder brandstof en heeft nauwelijks tot geen rookontwikkeling waardoor er een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot wordt gerealiseerd. Deze vermindering in CO2-uitstoot resulteert in CO2-credits die de financiering van dit project mogelijk maken. Bovendien leidt het gebruik van de oven tot schonere lucht en minder gezondheidsklachten van de koks!In India is het JSMBT Chulika Community Program opgezet in samenwerking met de lokale gemeenschap. Bij de deelnemende 21.500 families worden 43.000 lokaal geproduceerde clean cookstoves geïnstalleerd, de Chulika. De Chulika heeft een schonere verbranding en verbruikt tot 65% minder brandhout. Naast verminderde ontbossing en minder CO2-uitstoot betekent dit voor vrouwen een tijdsbesparing van 2 tot 3 uur per dag. En een veel betere gezondheid door een verminderde blootstelling aan schadelijke rook binnenshuis. De families ontvangen inkomsten uit de verkoop van de CO2-certificaten.

FairClimateFund_2

Clean cookstoves fabriek in India

Alle carbon credits die wij verkopen zijn gecertificeerd via de hoogste standaarden, waardoor we zeker weten dat er daadwerkelijk een goed werkende cookstove wordt gebruikt door huishoudens, en de reductie in CO2-uitstoot echt heeft plaatsgevonden. De standaarden die dit controleren en certificeren zijn de Gold Standard en het Clean Development Mechanism.